"سکوت من صدای تو"

هر چیزی که در ج س ت ن آنی آنی

"سکوت من صدای تو"

هر چیزی که در ج س ت ن آنی آنی

"پری.ص"

آغاز بیست و دومین فصل از زندگی ام :-)
الان شده بیست و سه :)
و الان بیست و چهار :)

"دل سرا پرده محبت اوست
دیده آیینه دار طلعت اوست
تو و طوبی و ما و قامت یار
فکر هرکس به قدر همت اوست"

نويسندگان

پری ...

مینویسم بمونه ...

ته ته تغاری مامان بابا ...

یک انسان کاملا معمولی ...

همیشه دوست دار سادگی است ...

پیچیدگی های ذهنیش دیوانه کننده است ...

بلند پروازی در ذاتش است و شاید در کنارش واقع بین ...